Planinvest

d.o.o. za građevinski inženjering

PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNICA

putevi, ulice, željezničke pruge, pružni prelazi, željezničke stanice, pješačke staze, pristupne saobraćajnice, mostovi, potporni zidovi, površinska odvodnja, saobraćajni priključci, uređenje terena.

Nadzor nad građenjem

Iskustvo u nadzoru nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata niskogranje: puteva, željeznica, raskrsnica, mostova, odvodnje i objekata visokogradnje.


Konsultantske usluge

u oblasti građevinarstva za sva potencijalne Investitore, projektante i izvođače kao i za organe uprave, komercijalne banke i građevinska registrovana i preduzeća u osnivanju.

O nama

Planinvest je preduzeće osnovano 2008 godine, sa ciljem poboljšanja nivoa stručnih usluga u oblasti planiranja, izgradnje, ekspolatacija i prometa građevinskih objekata.

Osnivač i direktor preduzeća Planinvest je Miodrag Simić, diplomirani inženjer građevinarstva, smijer putevi i železnice, sa diplomom stečenom na Građevinskom fakultetu univerziteta u Beogradu. Suvlasnici preduzeća su N-ing Beograd i Miodrag Simić.

U svom radu pratimo najnovija dešavanja, tehnologije i standarde u cilju pružanja što boljeg kvaliteta usluge na tržištu. Služimo se najnovijim informacionim tehnologijama koje omogućavaju brz i pouzdan rad i komunikaciju sa svijetom.

 

 

Na poslovima koje obavlja preduzeće angažovani su visokoobrazovani, mladi i ambiciozni stručnjaci. Zaposleni i stalni saradnici su stekli diplome na prestižnim univerzitetima u okruženju. Raspolažemo značajnim iskustvom iz prakse za poslove za koje nudimo naše usluge.

Vršimo usluge projektovanja, kontrole tehničke dokumentacije, nadzora nad izvođenjem, tehničke prijeme objekata, konsalting usluge u građevinarsvu, konsalting poslovi pripreme i realizacije investicija u oblasti građevinarstva.

Osnovna djelatnost preduzeća je projektovanje saobraćajnica, odnosno izrada projekata puteva, ulica, željeznica, saobraćajnih priključaka, površinske odvodnje.

Inženjering

Preduzeće Planinvest samostalno ili u saradnji vrši usluge izrade i kontrole tehničke dokumentacije, nadzor nad izvođenjem radova građevinskih objekata.

Saobraćajnice:

 • izrada idejnih, glavnih i izvođačkih projekata
 • nadzor nad izvođenjem radova:
  • puteva,
  • ulica,
  • trotoara,
  • pristupnih saobraćajnica,
  • željeznica,
  • mostova i potpornih zidova.

Ostale usluge projektovanja i nadzor nad građenjem koje preduzeće obavlja su:

 • vanjske i unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacija
 • sportski tereni i dječija igrališta
 • vanjska uređenja

U saradnji sa saradnicima vršimo izradu projekata i nadzor nad građenjem objekata visokogradnje i istraživanja terena. Posao obavljamo odgovorno i korektno. Obavezno vršimo detaljne konsultacije sa Investitorom te postupamo po njihovim željama u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom. Prije početka izrade projekta vršimo obilazak lokacije. Odgovaramo na sve primjedbe i sugestije Investitora te vršimo potrebne dorade u projektnoj dokumentaciji kao i projektantski nadzor.

Konsalting

Preduzeće obavlja sve konsultantske usluge u oblasti građevinarstva za sva potencijalne Investitore, projektante i izvođače kao i za organe uprave, komercijalne banke i građevinska registovana i preduzeća u osnivanju. Usluge koje vršimo su:

 • savjetovanje u oblasti građevinarstva
 • istraživanje tržišta
 • izrada preliminarnih studija i studija opravdanosti
 • izrada investicionih programa
 • izrada projektnih zadataka
 • procjena vrijednosti nekretnina
 • procjena vrijednosti radova
 • periodični i vanredni pregledi stanja objekata
 • ocjena stanja objekata i njenih dijelova

izrada programa redovnog i investicionog održavanja objekata

Novosti

Foto galerija

Reference

Projektovanje:

 • izrada glavnih projekata za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju puteva i ulica ukupno 310 putni pravac – u periodu 2008 – 2022 godina
 • izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju oborinskog kolektora u stambenom naselju Brod i Stari Rasadnik, April 2022 godine; naručilac: Vlada Brčko distrikta BiH
 • izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju saobraćajnica u turističkom eko kompleksu u Potočarima kod Brčkog, Januar 2022 godine; naručilac: Naviterra doo Brčko
 • izrada glavnog projekta za izgradnju dijela ulice Gornji Brezik – Sandići u dijelu potoka i brda Gabela u Brčko distriktu BiH, Novembar 2021 godine; naručilac: Vlada Brčko distrikta BiH
 • izrada glavnog projekta za izgradnju saobraćajnica i parkinga u Bescarinskoj zoni u Brčkom, Oktobar 2021 godine; naručilac: Vlada Brčko distrikta BiH
 • izrada glavnih projekata autobuskih stajališta u Gredicama i Goricama u Brčko distiktu BiH, Februar 2021 godine; naručilac: Javno predzeće Putevi Brčko doo
 • izrada glavnog projekta parking prostora iza gradske bolnice u Brčkom sa 192 parking mjesta, Maj 2020 godine; naručilac: Javno predzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog i glavnog projekata za izgradnju puta prema Busiji, dionica od M18 preko Rakića do raskrsnice na Livadama u dužini od 2700 metara, Jun 2020 godine, naručilac: Opština Lopare
 • izrada glavnog projekta dijela regionalnog puta R421 – obilaznica oko Lopara, Februar 2020 godine, naručilac: Opština Lopare
 • izrada glavnih projekata kružnih raskrisnica toka Merkur i Klanac u Brčkom, Januar 2022 godine; naručilac: Javno predzeće Putevi Brčko doo
 • izrada glavnog projekta za izgradnju kružnih raskrisnice kod osnovne škole u Šamcu, Decembar 2019 godine; naručilac: Opština Šamac
 • izrada glavnog projekta kružnog toka Ilićka u Brčkom, 2017 godine; naručilac: Vlada Brčko distrikta BiH
 • izrada glavnog projekta zaštitih odbojnih ograda na obilaznici oko Brčkog; Januar 2018; naručilac: Rubau doo Brčko
 • izrada projekta odbojnih ograda uz javne puteve u Brčko distriktu BiH; Novembar 2018: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada projekta za postavljanje usporivača saobraćaja na javnim putevima u Brčko distriktu BiH; Novembar 2018: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju oborinske kanalizacije kroz naselje Maoča; Juni 2018 godine; naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog projekta sanacije dijela puta M1.8 Tuzla – Orašje, od priključnog puta N8 prema Tuzli u dužini od 650 metara, Novembar 2018: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog projekta sanacije dijela puta M1.8 Tuzla – Orašje, od priključnog puta R460 prema Tuzli u dužini od 2000 metara, Novembar 2018: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog projekta sanacije dijela puta M14.1 (ulica Dejtonska) , u dužini od 2000 metara, Novembar 2018: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog projekta sanacije dijela puta R460 od kružnog toka sa obilaznicom kod FIS-a u dužini od 2600 metara, April 2020: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog projekta sanacije dijela puta R460 od osnovne škole u Bukviku do raskrsnice u mjestu Brka u dužini od 3650 metara, Jul 2020: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog projekta sanacije dijela puta R460 od poslovnog objekta Duga prema Brčkom u dužini od 3100 metara, Oktobar 2019: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog projekta sanacije dijela puta R460 od pružnog prelaza Bukvik do skretanja za Prijedor , u dužini od 2000 metara, Novembar 2018: naručilac: Javno preduzeće Putevi Brčko doo
 • izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta L-12 Trnjaci – Krbeti u dužini od u dužini od 6150 metara, April 2018 naručilac: Vlada Brčko distrikta BiH
 • revizija građevinskog dijela projekta trase obilaznice, raskrsnica, sporednih putnih pravaca i kolovozne konstrukcije obilaznice oko Brčkog; Juni 2014 godine
 • izrada idejnog i glavnog projekta drumskog mosta preko Rašljanske rijeke kod Mujkanovića sokaka u MZ Maoča, raspona 10 metara, Juni 2018, naručilac: Vlada Brčko distrikta BiH
 • izrada glavnog projekta za izgradnju mosta na rijeci Briježnici na putnom pravcu Pelagićevo Centar – Ćendići, Avgust 2017, naručilac: Opština Pelagićevo
 • izrada glavnog projekta puta Srebrenik – Gornji Srebrenik u dužini od 534 2 m,sa rješenjem 17 labilnih lokacija; Juli 2014; naručilac: Općina Srebrenik
 • Izrada glavnog projekta za izgradnju parkinga i zacjevljenje kanala u MZ Omerbegovača u Brčko distriktu BiH, decembar 2014, naručilac: Vlada Brčko distrikta BiH
 • izrada saobraćajnih prključaka na magiistralne i regionalne puteve

 

Nadzor:

Poslovi nadzora za građenjem puteva, ukupno 20 putnih pravaca.

 • Nadzor nad rekonstrukcijom dijela lokalnog puta L-1 Rahić Donji – Seonjaci, KO Skakava Donja (poddionica od Poljaka prema Vukšiću); Mart – Maj 2021; naručilac: JP Putevi Brčko
 • Nadzor nad rekonstrukcijom glavne ceste u MZ Štrepci od skretanja za Gornji Rahić do kapele Svetog Roka; Oktobar – Novembar 2020; naručilac: JP Putevi Brčko
 • Nadzor nad rekonstrukcijom lokalne ceste Brčko – Štrepci,; Oktobar – Novembar 2020; naručilac: JP Putevi Brčko
 • Nadzor nad rekonstrukcijom puta i oborinske kanalizacije u urbanom području Bijela; Oktobar – Novembar 2020; naručilac: JP Putevi Brčko
 • Nadzor nad sanacijom puta L15 Krepšić – Vučilovac; Jun – Novembar 2020; naručilac: JP Putevi Brčko
 • Član nadzornog tima na izvođenju radova na sanaciji puteva u MZ Rašljani i MZ Islamovac, Brčko distrikt BiH; Septembar 2017 – April 2018 ; naručilac: INK Constructor Banja Luka
 • Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije puta Obudovac 2 – Pelagićevo; Septembar – Novembar 2017; naručilac: Opština Šamac
 • Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije četiri putna pravca u Opštini Pelagićevo; Oktobar – Decembar 2017; naručilac: Opština Pelagićevo
 • Nadzor na sanaciji kolosijeka (zamjena skretničkih pragova) u krugu JP Luka Brčko; jul 2017: Naručilac: Javno preduzeće Luka Brčko
 • Nadzor nad asfaltiranjem ulice Vahida Ibrića u Srebreniku; Juni – Juli 2017 godine
 • Nadzor na rekonstrukciji dijela puta Blaževac – Odboj; Maj 2018; naručilac: Opština Pelagićevo
 • Nadzor na izgradnji mosta na rijeci Briježnici na putnom pravcu Pelagićevo Centar – Ćendići; Maj – Septembar 2018; naručilac: Opština Pelagićevo
 • Nadzor na rekonstrukciji puta u naseljenom mjestu Orlovo Polje; Juli 2018; naručilac: Opština Pelagićevo
 • Nadzor na rekonstrukciji puta Pelagićevo – Donja Tramošnica u naselju Čardak; Septembar 2018; naručilac: Opština Pelagićevo
 • Nadzor na izgradnji dijela ulice Dositeja Obradovića u Šamcu; April – Juli 2018; naručilac: Opština Šamac
 • Nadzor na asfaltiranju i uređenju prostora oko doma kulture “Dr. Milan Jelić” u MZ Obudovac ; Juli – Septembar 2018; naručilac: Opština Šamac
 • Nadzor na asfaltiranju ulice Namanjića III u Šamcu; Oktobar – Novembar 2018; naručilac: Opština Šamac
 • Nadzor na asfaltiranju dijela ulice u MZ Lugovi; Novembar 2018; naručilac: Opština Šamac
 • Nadzor na asfaltiranju puta u MZ Kruškovo Polje; Decembar 2018; naručilac: Opština Šamac
 • Nadzor na rekonstrukcijii lokalnog puta Brvnik – Batkuša; naručilac: Opština Šamac
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji pješačke staze Donji Žabar – Lončari prema Obudovcu, na regionalnom putu R462a

Od juna 2015. godine preduzeće Planinvest doo Brčko raspolaže sa "GAVRAN Civil Modeller" GCM++ programskim paketom kojeg je projektovao Dr. Dejan Gavran dipl. ing.

Miodrag Simić
diplomirani inženjer građevinarstva

Posao nadzora obavljamo savjesno i odgovorno za račun Investitora i struke a u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Na poslovima nadzora angažovani su stručnjaci koji imaju iskustvo na istim ili sličnim objektima i radovima kao što je predmetni objekat

Miodrag Simić
diplomirani inženjer građevinarstva

Zaposleni i saradnici preduzeća Planinvest imaju iskustvo u izvođenju, nadzoru i projektovanju različitih građevinskih objekata. Vršimo nadzor nad izvođenjem građevinskih i zanatskih radova pri izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji građevinskih objekata

Miodrag Simić
diplomirani inženjer građevinarstva

Kontaktirajte nas